Wzrost przedsiębiorczości w Polsce

Wzrost przedsiębiorczości w Polsce

Organizacja Narodów Zjednoczonych posługuje się różnego rodzaju narzędziami pomiarowymi i definicjami, w celu stworzenia wielu rankingów i porównań pomiędzy różnymi krajami. Pozwala to na lepsze rozeznanie się w sytuacji na świecie i w próbach działania na celu polepszenia tej sytuacji lub podzielenia się doświadczeniem z innymi. Jednym z takich wskaźników jest tak zwany indeks przedsiębiorczości na świecie. Bada się w nim odsetek osób, które utrzymywały się z pracy na własny rozrachunek, czyli prowadząc własną działalność gospodarczą. Im wskaźnik ten jest wyższy, tym bardziej dany kraj można zaliczyć do grona przyjaznych dla biznesu. Dla przykładu w Polsce wskaźnik ten dwanaście lat temu wynosił dziesięć procent, co oznaczało, że co dziesiąta osoba zdolna do pracy ma własną firmę. Dziś najnowsze dane mówią o dwudziestu siedmiu procentach Polaków, co oznacza znaczny wzrost indeksu w porównaniu z latami ubiegłymi. Specjaliści odkryli jednak, skąd u nas takie nagłe zmiany w strukturze zatrudnieniowej Polaków. Otóż fakt, że prawie co trzeci pracujący rodak ,robi to na własny rachunek, wynika w znacznej mierze z faktu, że pół miliona osób skorzystało z dofinansowania do otwarcia własnego biznesu. Przydzielają je urzędy pracy osobom bezrobotnym i jeżeli założona firma przetrwa co najmniej rok czasu, to istniej spora szansa, że wsparcie to będzie bezzwrotne. To jest właśnie wabikiem, który zachęca nas do masowego zakładania firm. W dobie rosnącego poziomu bezrobocia oferta jest bardzo popularna wśród młodych Polaków, szukających pracy.