Cykliczne spotkania biznesmenów z rządem

Cykliczne spotkania biznesmenów z rządem

W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli świata biznesu z premierem. Spotkania takie odbywają się cyklicznie, co kwartał a ich tradycja sięga już dziesięciu lat. Powodem tych zebrań jest wspólne rozwiązywanie przeszkód i trudności, jakie stoją przed prawidłowym rozwojem biznesu i przedsiębiorczości w naszym kraju. W ostatnim spotkaniu udział wzięło pięćdziesięciu przedstawicieli największych firm polskich oraz władze instytucji, zrzeszających przedsiębiorców, eksporterów i pracodawców. Ze strony rządu obok premiera, zasiadali także przedstawiciele ministerstw pracy, gospodarki i finansów. Tym razem za największą przeszkodę wskazano brak postępów we wdrażaniu reform emerytalnych. Miały one spowodować szybkie zyski w całym systemie emerytalnym, przez co budżet będzie wpłacał mniejsze sumy na załatanie dziury w kasie ZUS-u. Inną sprawą, która niepokoi biznesmenów w Polsce, są nadal nieczytelne procedury przetargów na kluczowe dla naszej gospodarki inwestycje. Przedsiębiorcy nie wiedzą jakimi kryteriami się kierować przy składaniu ofert, przez co wielokrotnie przegrywali z firmami zagranicznymi, dla których obowiązuje złagodzone prawo. Nasi biznesmeni uważają to za rażącą niesprawiedliwość, którą należy jak najszybciej zmienić. Premier zaznaczył, że wspólne obrady mają właśnie na celu dzielenie się swoimi spostrzeżeniami czy obawami, co pozwoli na ich usuwanie w sposób szybki i skuteczny. Kolejne spotkanie przypada na koniec lata, więc do tego czasu na pewno znajdą się kolejne tematy do omówienia.