Wolny rynek i biznes

Wolny rynek i biznes

Wolny rynek jest rynkiem, na którym ceny są ustalane przez podaż i popyt. Taki rynek jest znacząco inny, niż rynki kontrolowane, które istnieją zazwyczaj w gospodarkach centralnie planowanych. Różne teorie ekonomiczne określają specyficzne właściwości wolnego rynku na przykład istnienie na rynku idealnej informacji i konkurencji. Choć wolny rynek jest zawsze związany z kapitalizmem, wolne rynki były popierane przez socjalistów i zostały umieszczone w doktrynach socjalistycznych dotyczących socjalizmu rynkowego gdzie istniał podział rynku kapitałowego w połączeniu z rynkiem regulowanym przez państwo. Na rynku cena towaru lub usługi jest wyznaczona przez popyt i podaż i tym samym zmusza przedsiębiorców do działania kierunku osiągnięcia zadowolenia konsumentów oraz inwestorów. Na wolnym rynku, system cen wyłania się w wyniku ogromnej liczby dobrowolnych transakcji, a nie poprzez państwowe sterowanie za pomocą dekretów . Wolny rynek jest dla biznesu najlepszym środowiskiem, gdyż zmusza go do rozwijania się poprzez podnoszenie jakości swoich usług i wyprodukowanych towarów. Dzisiaj praktycznie nie spotykamy już innego rodzaju rynków. Nawet w krajach komunistycznych znaczna cześć rynku centralnie sterowanego jest poddana wolności gospodarczej. Tak więc wolny rynek wygrał bitwę z rynkiem centralnie sterowanym.