Upadłość i bankructwo w biznesie

Upadłość i bankructwo w biznesie

Czym jest upadłość i bankructwo w biznesie? Upadłość to status prawny niewypłacalności osoby lub przedsiębiorstwa bądź organizacji . Jest to stan gdy jednostka lub przedsiębiorstwo nie może spłacić długów w stosunku do wierzycieli. W większości systemów prawnych bankructwo określa sąd, a najczęściej dzieje się tak na prośbę formalną bankruta, który poprzez swoją niewypłacalność nie może już podejmować kroków mających na celu spłacenie długu. Po orzeczeniu, iż dana firma, bądź osoba jest niewypłacalna, jednostka taka nie może już w pełni dysponować swoim majątkiem, który był zabezpieczeniem na wypadek popadnięcia w długi. Bankructwo i niewypłacalność w biznesie nie jest jednakowo traktowane we wszystkich krajach z uwagi na różne stany prawne. W niektórych państwach bankructwo jest ograniczone tylko do osób fizycznych a istnieją bardzo inne, niż nasze, formy upadłości, jak na przykład likwidacja administracyjna i tyczą się one spółek. W Stanach Zjednoczonych pojęcie upadłości stosuje się szerzej do formalnego postępowania upadłościowego. „Upadłość” to słowo utworzone z dawnego łacińskiego Ponieważ praktyka „upadania” była bardzo często we Włoszech, mówi się termin upadłości pochodzi od włoskiego stwierdzenia „ złamania banku”. Upadłość ma różne konsekwencje dla naszego biznesu. Często nie jesteśmy pociągnięci osobiście do odpowiedzialności, a rozkłada się ona na wszystkich wspólników w spółce.