Unia z ratunkiem

Unia z ratunkiem

Polska według rozmaitych statystyk zalicza się państw bardzo wysoko rozwiniętych. Politycy na wieść o podobnych raportach zacierają ręce. Dowodzi to ich kompetencji i uzasadnia, że powierzenie im misji społecznej było słuszne. Raporty traktujące o dobrobycie w naszym kraju to idealne narzędzie do siania propagandy przez rządowych. Jednak każdy Polak zdaje sobie z wartości podobnych raportów. Żyjemy w tym kraju i wiemy jaki jest prawdziwy obraz. Polska to kraj wielu problemów. Najpoważniejszy to brak pracy, szczególnie wśród młodych. Aż 30 procent osób do 30 roku życia pozostaje bez pracy. Gorzej jest tylko w Grecji, Portugalii, Hiszpania. Wśród młodych bezrobocie osiągnęło poziom prawie 60 procent. Młodzi kształcą się tylko, aby po studiach zapisać się do bezrobotnego. Ten nie oferuje im żadnej pomocy. Szanse na dostanie stażu z urzędu pracy są niewielkie. Brakuje środków. Na portalach pracy pojawiają się oferty, ale na każde miejsce kandyduje kilkaset osób. Tylko jeden będzie mógł się nazwać szczęściarzem. Na szczęście jest Unia Europejska, która ofiarowuje pomoc dla młodych i zdolnych ludzi. Kto ma dobry pomysł na własny biznes może się ubiegać o dofinansowanie ze środków unijnych. Jeśli przedsiębiorstwo będzie przynosiło zyski przez określony czas nie trzeba będzie oddawać pożyczonych pieniędzy.