Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w biznesie? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą, w której odpowiedzialność członków lub właścicieli spółki jest ograniczona do tego, co zainwestowali lub gwarancji przedsiębiorstwa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być spółka akcyjna. Jednym z przykładów jest spółka komandytowo-akcyjna. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być podzielone na spółki prywatne oraz Państwowe. Charakter podmiotów, które mogą być członkami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczony przez ustawę. Przeciwnym przykładem jest j spółka akcyjna, której udziały może kupić każdy. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można znaleźć w większości krajów, choć szczegółowe zasady regulujące ich funkcjonowanie bardzo różnią się od siebie w zależności od danego kraju oraz przepisów w nim panujących. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polega na tym, iż członkowie spółki odpowiadają za swoje działania w imieniu spółki jedynie wysokością swojego wkładu w spółkę i wysokością aktywów spółki. Jest to bardzo korzystne dla przedsiębiorców, jednak należy pamiętać, iż trzeba spełnić szereg wymogów aby móc założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Inaczej jest w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej gdzie proces zakładania działalności jest łatwiejszy.