Spółka komandytowa w biznesie

Spółka komandytowa w biznesie

Nazwa spółki komandytowej pochodzi z języka niemieckiego i tyczy się ona w biznesie zagadnienia partnerstwa podmiotów gospodarczych. Partnerstwa mogą być tworzone w formach prawnych jawnej spółki. Wszyscy partnerzy są w pełni odpowiedzialni za zobowiązania spółki, natomiast w wypadku właśnie spółki komandytowej jeden z partnerów posiada status z nieograniczoną odpowiedzialnością , a w przypadku pozostałych odpowiedzialność jest ograniczona do ich stałych wkładów w spółkę. Chociaż współpraca sama w sobie nie jest prowadzona w formie osoby prawnej, spółka taka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, nabywać własności do nieruchomości i pozwać lub zostać pozwanym. Istnieją również spółki komandytowe gdzie jednym ze wspólników jest firma z ograniczona odpowiedzialnością . Istnieje jeszcze więcej rodzajów spółki komandytowej. Sołka o takim charakterze daje duże pole możliwości w procesie tworzenia struktury własnościowej spółki oraz charakteru zarządzania i podziału odpowiedzialności. W biznesie jest to typ spółki bardzo elastycznej, mogącej dostosować się do potrzeb osób tworzących spółkę. Ten typ nie jest jednak często wykorzystywany przy zakładaniu przedsiębiorstwa z uwagi na to, iż jest bardzo skomplikowaną formą prowadzenia biznesu. Również struktura takiej firmy jest skomplikowana.