Spółka jawna w biznesie

Spółka jawna w biznesie

W handlowym i prawnym żargonie większości krajów, partnerstwo ogólne (podstawowa forma współpracy w ramach prawa zwyczajowego), odnosi się do stowarzyszenia osób oraz organizacji niebędących spółką. Cechami wyróżniającymi spółkę jawną w biznesie są: zawieranie umowy, założenie spółki przez dwie lub więcej osoby, odpowiedzialność osobista właścicieli za wszystkie czynności prawne i długi spółki. Aktywa firmy są własnością wszystkich partnerów, a każdy z nich osobiście jest odpowiedzialny za wierzytelności przedsiębiorstwa. Domyślnie, zyski są dzielone równo pomiędzy partnerami. Jednak umowa partnerska będzie prawie zawsze wyraźnie przewidywać, w jaki sposób zyski i straty mają być dzielone. Jeśli dany partner jest popełni błędy wszyscy partnerzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jego zawinienia. Domyślnie partnerstwo wygasa z chwilą śmierci, inwalidztwa, a nawet wycofania się z jednego z partnerów. Większość umów o partnerstwie, iż w przypadku śmierci jednego z partnerów, inni przejmują jego udziały w partnerstwie. Domyślnie każdy partner ma równe prawo do uczestniczenia w zarządzaniu i kontroli działalności. Wszystkie decyzję wymagają zgody wszystkich partnerów, a sprawy sporne może rozdzielać sąd. Wcześniej jednak partnerzy mogą w swoim własnym zakresie dojść do porozumienia w sprawach spornych.