Skąd czerpać zyski w internecie

Skąd czerpać zyski w internecie

Istnieją dwa podstawowe źródła zysków w biznesie internetowym – reklama i zysk ze sprzedaży w postaci marży jak w tradycyjnym handlu. Według danych sieci handlowych do głównych kategorii produktów w obrocie internetowym zalicza się przede wszystkim te, które są najbardziej utowarowione i umożliwiają łatwe dostawy. Firmy specjalizujące się w sprzedaży tego typu produktów, takie jak sklepy wielkopowierzchniowe, najbardziej odczuły dotychczas wzrost konkurencji. Dotyczy to przede wszystkim elektroniki, multimediów czy sprzętu AGD. W takich sektorach rynku jak odzież przewagę nad internetowymi sklepami mają te realne punkty handlowe. Taka jest specyfika tego rodzaju towarów, że klienci wolą naocznie stwierdzać, jakie ubranie im odpowiada. Może to się zmienić, jeśli sieci handlowe sprawnie rozwiążą problem zwrotów produktów. Innym kierunkiem rozwojowym są sklepy, których pewnym wzorcem są Apple Store, w których poszukiwany produkt można obejrzeć i zamówić i następnie otrzymać go pocztą. Sklep rozumiany jako punkt handlowy stałby się swego rodzaju oknem wystawowym, który wzajemnie uzupełniałoby się z witryną internetową. W przypadku kanałów handlu internetowego nie sposób mówić o jednakowych rozwiązaniach dla wszystkich. Dlatego należy szukać nie zagospodarowanych jeszcze nisz rynkowych.