Rozliczanie się z fiskusem

Rozliczanie się z fiskusem

Prowadząc każdy rodzaj działalności zarobkowej, nie wolno zapominać płaceniu podatków. Nawet, jeśli sprzedaje się różne przedmioty na aukcjach internetowych, trzeba uiścić podatek od zysku. Jeśli sprzedana została rzecz używana przez czas dłuższy niż pół roku – nie trzeba tego robić. Jednak jeżeli sprzedaje się rzeczy nowe, posiadane krócej niż 6 pełnych miesięcy, sprzedającego obowiązuje podatek dochodowy w dwóch progach: 18% i 32%. Transakcje należy wówczas wykazać w zeznaniu PIT-36. Zajmując się handlem w internecie na większą skalę, służby skarbowe mogą oskarżyć o prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej. Jeśli działalność taka ma charakter zorganizowany i ciągły, to zgodnie z polskim prawem jest działalnością gospodarczą. W celu ustalenia czy jest ona prowadzona sporadycznie, czy w sposób ciągły, organy kontroli skarbowej biorą pod uwagę choćby to, czy handel stanowi główne źródło dochodów sprzedającego, czy celem sprzedającego jest zysk, czy też pozbycie się przedmiotów oraz to, czy handel dotyczy przedmiotów zakupionych w celu dalszej odsprzedaży. Również uzyskując dochody z reklamy kontekstowej powinno się zapłacić podatek. W przypadku polskiego operatora – płaci operator. Inaczej jest z operatorami zagranicznymi, które nie mieszają się do spraw polskiego fiskusa. W takiej sytuacji najlepiej jest zapłacić podatek samemu do dnia 20 następnego miesiąca, licząc od dnia uzyskania przychodu. Podatek obliczamy odejmując od przychodu 20 proc. kosztów uzyskania i od pozostałej kwoty liczymy podatek według skali. Jeśli urząd skarbowy stwierdzi fakt nieopodatkowanego dochodu, może nałożyć karę – zryczałtowany podatek o wysokości 75 % przychodów.