Przyszłość handlu internetowego

Przyszłość handlu internetowego

Handel w Internecie wciąż ma niewielki udział w ogólnym obrocie handlowym na świecie, sięgającym od kilkunastu procent w USA i Wielkiej Brytanii do kilku procent w Polsce. Pod tym względem zajmujemy 14 miejsce w rankingu, natomiast pod względem wartości sprzedaży internetowej w 2012 r. Polska zajęła 15 miejsce na świecie z wynikiem 4,864 mld USD. Jeśli chodzi o wielkość sprzedaży w Internecie per capita prezentujemy się już gorzej, zajmując 25 miejsce. Jednocześnie rynek polski wykazuje duży potencjał wzrostu, ponieważ wzrost sprzedaży online w latach 2007-2012 wynosi 15,2 proc. Czynniki, które decydują o obniżeniu naszej pozycji w rankingu handlu elektronicznego są związane ze słabą dostępnością Internetu szerokopasmowego lub mobilnego, niskim poziomem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, co wiąże się z obawami konsumentów z korzystania z kart kredytowych i płatniczych. Do tego trzeba uwzględnić siłę przyzwyczajeń, które sprawiają, że zakupy w realnym świecie są bardziej popularne od tych wirtualnych. Widać symptomy zmian, co stwarza ciekawe możliwości na rozpoczynanie e-biznesu, co dostrzegli przedsiębiorcy, którzy zrzeszyli się w pierwszej polskiej e-Izbie. Tworzy ją już 500 sprzedawców detalicznych, właścicieli sklepów online lub dostawców e-usług, którzy chcą wspierać rozwój modelu e-commerce.