Pomysł na innowacyjny biznes

Pomysł na innowacyjny biznes

Specyficzne dla biznesu w Internecie jest to, że postrzega się go pod kątem innowacyjności, co znajduje wyraz w działaniach instytucji publicznych i administracji rządowej. Unia Europejska finansuje działalność programu Innowacyjna Gospodarka, z którego środki są w Polsce w dyspozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Program od początku budził duże zainteresowanie biznesmenów, jednak spora część projektów otrzymywała dofinansowanie, mimo że trudno było określić jako innowacyjne. W rezultacie PARP w 2010 r. zmienił zasady przyznawania dotacji i przyznaje dodatkowe punkty za innowacyjność i przychody z innych źródeł niż reklamy, co zaostrzyło selekcję wniosków. Z drugiej strony praktycy biznesu twierdzą, że biznes powinien być przede wszystkim dochodowy, zapewniający wysoką stopą zwrotu, a to czy jest innowacyjny ma w tym kontekście drugorzędne znaczenie. A same innowacje jako faktyczne nowości to zjawisko występujące sporadycznie, o wiele częstsze jest naśladownictwo, czego przykładem jest Facebook, stworzony według istniejącego wcześniej pomysłu, tyle że za pomocą lepszych, skuteczniejszych środków. Dlatego eksperci radzą nie przejmować się zbytnio na starcie tym, jak bardzo nasz pomysł jest prekursorski, tylko robić swoje. Pożyteczne może być nawet handlowanie na serwisach aukcyjnych.