Partnerstwo w biznesie

Partnerstwo w biznesie

Partnerstwo jest rozwiązaniem, w którym strony zgadzają się współpracować, aby prowadzić wzajemne interesy. Ponieważ ludzie są istotami społecznymi, partnerstwa pomiędzy osobami czy firmami, zawsze były i pozostają na porządku dziennym. W najczęściej praktykowanej formie, partnerstwo powstaje między jednym lub większą ilością przedsiębiorstw , w których partnerzy biznesowi (właściciele) współpracują w celu osiągnięcia zysków i dzielenia się nimi, a także dzielenia się stratami. Partnerstwo może być zawierane bez względu na charakter sektorów firm do których należą. Partnerstwo powoduje maksymalizację zysków oraz możliwość łatwiejszego zdobywania rynków, przez co walka o klienta staje się o wiele łatwiejsza. Partnerstwo może występować na wielu poziomach. Partnerstwo może podołać wyzwaniom zbyt trudnym dla pojedynczych przedsiębiorców. Nadrzędne cele partnerstwa to zawieranie kompromisów, podział władzy i obowiązków oraz wspólne negocjowanie. Kiedy zostanie osiągnięte porozumienie między partnerami, partnerstwo jest zazwyczaj formowane przez prawo cywilne. Partnerstwo musi być dobrze udokumentowane. Partnerzy muszą zadbać o właściwe zalegalizowanie swojej współpracy na poziomie prawnym. Najczęstszą formą szukania partnerstwa w biznesie jest nadawanie ogłoszeń w prasie oraz specjalnych komunikatorach biznesowych.