Partnerstwo publiczno – prywatne w biznesie

Partnerstwo publiczno – prywatne w biznesie

Partnerstwo publiczno-prywatne jest inicjatywą rządową lub prywatnym przedsięwzięciem, które jest finansowane i obsługiwane poprzez partnerstwo rządu i jednej lub więcej spółek sektora prywatnego. Partnerstwo prywatne w biznesie polega na zawarciu umowy między organem władzy publicznej i przedsiębiorstwem sektora prywatnego, gdzie strona prywatna jest głównie odpowiedzialna za projekt. Istnieją różne modele partnerstwa publiczno – prywatnego. Dzieli się je ze względu na charakter współpracy między państwem, a przedsiębiorstwem. Wszystko zależy też od danego projektu. Istnieją bardzo specyficzne projekty realizowane przez partnerstwo państwa z przedsiębiorstwem. Im projekt jest większy i droższy, tym więcej na siebie bierze państwo. Dzisiaj wielu przedsiębiorców wyczuło bardzo dobry biznes w zawieraniu partnerstwa z państwem. Przedsiębiorcy tacy mogą dostawać stałe, duże zlecenia i realizują je na dogodnych warunkach. Również państwo zyskuje na wykonywaniu inwestycji z prywatnym przedsiębiorca, gdyż minimalizuje wtedy koszty przedsięwzięcia. Partnerstwo publiczno – prywatne stało się niezwykle popularne w Polsce dzięki wzrostowi sektora prywatnego, który był na tyle zamożny, by współfinansować wraz z państwem projekty i je realizować. Dużą rolę odegrały również środki z Unii Europejskiej, które spowodowały wzrost zamówień.