Osoba prawna w biznesie

Osoba prawna w biznesie

Czym jest osoba prawna w każdym biznesie? Osoba prawna (łac. persona ficta) ma oficjalną nazwę i swoje prawa, ochronę, przywileje, obowiązki, status normowany prze prawo. Pojęcie osoby prawnej jest fikcją prawną. W istocie osoby prawne przedsiębiorstwa zarządzane przez ludzi, a więc można przez to rozumieć, iż osoby fizyczne zarządzające podmiotem prawa handlowego są osobami prawnymi. Osobowość prawna pozwala zatem na łączenie się więcej niż jednej osobie fizycznej w spółkę, która czyni takie osoby osobami prawnymi . W wielu systemach prawnych, osobowość prawna jest oderwana jednak od akcjonariuszy bądź inwestorów w spółce, to znaczy ze nie posiadają oni statusu osoby prawnej. Podmioty posiadające osobowość prawną mogą być również poddane pewnym obowiązkom prawnym. . Jednostka posiadająca osobowość prawną może chronić akcjonariuszy poprzez wyzbywanie z nich odpowiedzialności osobistej. Generalnie osoby prawne nie mają zawsze takie same prawa. Regulują to odpowiednie przepisy. Praktyka stosowania pojęcia osoby prawnej jest często wykorzystywana i ma miejsce w prawie każdym systemie prawnym na świecie. Dzięki temu nie ma problemów z transgeniczna działalnością różnych przedsiębiorstw, które w każdym kraju posiadają statusy bardzo podobne tych posiadanych w kraju gdzie zostały założone. Normuje to tez prawo międzynarodowe.