Monopol jako element biznesu

Monopol jako element biznesu

Monopol to termin pochodzący z języka greckiego. Monopol ma miejsce wtedy gdy jedna osoba bądź przedsiębiorstwo jest jedynym dostawca towaru lub usługi. Monopole charakteryzują się brakiem konkurencji gospodarczej dziedzinie sprzedaży lub produkcji towaru czy usługi. Monopol ma również miejsce, gdy jeden producent ma prawo wytwarzać dany produkt na wyłączność (patent) i nie ma alternatywnych zamienników dla tego produktu. W ekonomii przedsiębiorstwo monopolowe ta takie, które ma najlepszą pozycję na rynku, znacząco większą niż każdy konkurent z osobna. Jest to tak zwany monopol niepełny. Monopol pełny występuje, gdy dane przedsiębiorstwo ma udział w rynku na którym funkcjonuje, większy niż mają go pozostali konkurenci razem wzięci. Monopol jest często osiągany poprzez drastyczną politykę cenową, polegająca na zanizaniu ceny, aż do momentu zniknięcia z rynku konkurencji. Monopole państwowe są zawsze usprawiedliwiane i wynikają z polityki i charakteru gospodarki danego państwa. Monopole państwowe najczęściej wynikają z braku możliwości zaistnienia konkurencji na pewnych rynkach i ich sektorach. Mowa tu na przykład o energetyce, dostarczaniu wody, kanalizacji, zarządzaniu ściekami itp. Te dziedziny w wyniku swojej specyfiki nie są obwarowane konkurencją z uwagi na ich rozległość i skomplikowaną strukturę.