MLM – Multi-Level Marketing

MLM – Multi-Level Marketing

Jedną z metod zarabiania pieniędzy przy użyciu Internetu może być uczestnictwo bądź budowanie sieci MLM w oparciu właśnie o Internet. MLM – skrót od angielskiego Multi Level Marketing to, jak wskazuje nazwa, marketing wielopoziomowy. MLM to taki rodzaj sprzedaży bezpośredniej, który polega na oferowaniu i sprzedaży towarów i usług bezpośrednio do klienta docelowego, przy wykorzystaniu kontaktów indywidualnych, najczęściej obywający się bez stacjonarnej, tradycyjnej, sklepowej sieci sprzedaży. Sprzedaż bezpośrednia wymaga osobistej prezentacji danego produktu albo usługi i bezpośredniego udzielania stosownych wyjaśnień klientowi. Marketing wielopoziomowy pozwala sprzedawcom na budowanie osobistych struktur współpracowników, od których obrotu otrzymuje się dodatkowe prowizje. Każdy sprzedawca w marketingu wielopoziomowym ma możliwość, w niektórych sieciach obowiązek zbudowania własnej struktury dystrybutorów, w której każdy z nich wynagradzany jest na podstawie obowiązującej w danej firmie strategii funkcjonowania i marketingu. Jednocześnie, bycie wyżej w firmowej hierarchii niekoniecznie musi przekładać się na wyższe zarobki – zależą one od profilu danej sieci MLM i od stosowanej przez nią strategii. Od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne jest przenoszenie sieci MLM wymagających kontaktu osobistego na poziom Internetu, co owocuje zwiększaniem ich zasięgu. MLM-y nie muszą zatem kojarzyć się z chodzącym od domu do domu przedstawicielem handlowym z teczuszką pełną próbek kosmetyków czy innych produktów.