Korporacja jako forma prowadzenia biznesu

Korporacja jako forma prowadzenia biznesu

Czym jest korporacja w biznesie i gospodarce? Korporacja jest tworzona zgodnie z prawem danego państwa jako odrębny podmiot prawny, który ma uprawnienia i zobowiązania, które różnią się od członków przedsiębiorstw wchodzących w skład korporacji. Istnieje wiele różnych form korporacji. Wiele firm ustala korporacje w celach biznesowych. Często instytucje publiczne, organizacje charytatywne i kluby są korporacjami. Korporacje przybierają różne formy. Ważnym elementem korporacji jest ograniczona odpowiedzialność. Jeśli korporacja będzie miała kłopoty , akcjonariusze mogą stracić swoje inwestycje, a pracownicy mogą stracić pracę, ale udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za długi korporacji swoimi majątkami. .Pomimo, ze korporacje nie są osobami fizycznymi, musze one stosować się do zalecenia przestrzegania prawa w stosunku do osób fizycznych. Niewypłacalność może prowadzić przedsiębiorstwo korporacyjne do likwidacji, gdy wierzyciele wymuszą likwidację i zaistnieje w tym celu nakaz sądowy. Najczęściej jednak nie ma potrzeby likwidacji korporacji , tylko jej restrukturyzacji. Korporacje jako osoby prawne mogą być właścicielami innych firm, które działają na innych zasadach. Korporacja to dzisiaj częsta forma prowadzenia biznesu z uwagi na jego zasięg ogólnoświatowy. Ważnym elementem jest tez wielkość biznesu, gdyż zdarzają się przedsiębiorstwa tak duże, że tylko forma korporacji będzie mogła sprostać wymaganiom biznesowym firmy.