Konkurencja w biznesie

Konkurencja w biznesie

Czym jest konkurencja w biznesie? Konkurencja w ekonomii jest pojęciem, które obejmuje osób fizyczne i firmy dążące do większego udziału w rynku sprzedaży lub zakupu towarów i usług. Jest to wysiłek dwóch lub więcej stron działających niezależnie, aby wyeliminować konkurencje osób trzecich poprzez oferowanie najlepszych warunków. Konkurencja jest podstawowym narzędziem stosowanym w wolnym rynku i gospodarce rynkowej. Można wyróżnić konkurencje doskonałą oraz konkurencję niedoskonałą. Konkurencja, zgodnie z teorią, powoduje mobilizowanie firmy do rozwoju nowych produktów, usług i technologii, które mogłyby zapewnić konsumentom większy wybór i lepsza jakość, niż produkty i usługi konkurencji. Większy wybór zazwyczaj powoduje niższe ceny na produkty, w porównaniu z sytuacją, gdy mamy monopol jednego producenta, który nie jest w stanie zaoferować pożądanej podaży oraz może on dyktować ceny i jakość usług. Dzięki konkurencji konsumenci mogą decydować de facto o istnieniu danego przedsiębiorstwa, gdyż to właśnie oni decydują które towary i usługi są dla nich najlepsze. W ten sposób producenci muszą dbać aby ich towary i usługi były odpowiedniej jakości oraz ich cena była jak najniższa w granicach opłacalności, którą wyznaczają koszty pracy i produktów potrzebnych do wytworzenia towaru bądź usługi.