Kartel jako forma prowadzenia biznesu

Kartel jako forma prowadzenia biznesu

Kartel polega na formalnej umowie między firmami konkurencyjnymi. Jest to formalna organizacja producentów i wytwórców, którzy zgadzają się na ustalenie cen, marketingu i produkcji. Kartele występują zwykle na oligopolistycznym rynku, a precyzyjniej na danej jego części, gdzie jest niewielka liczba sprzedawców sprzedających jednorodny produkt. Członkowie kartelu mogą zgodzić się na kwestiach takich jak ustalanie cen, całkowitej produkcji w przemyśle, udział w rynku, podziału klientów, podział terytoriów, wyboru ofert biznesowych, organizacji wspólnej sprzedaży i podziału zysków. Celem takiej zmowy jest wygranie z konkurencja i przejęcie rynku. Można wyróżnić prywatne kartele i publiczne kartele. W publicznych kartelach rząd jest zaangażowany w celu wyegzekwowania porozumień kartelowych, a rządowe zabezpieczania czynią takie kartele wolne od czynności prawnych. Odwrotnie, prywatne kartele podlegają odpowiedzialności prawnej w ramach przepisów antymonopolowych, które istnieją w każdym Państwie. Przepisy dotyczące konkurencji często zabraniają prywatnych karteli. Identyfikacja i rozbijanie karteli jest ważnym elementem polityki konkurencyjności w większości krajów, choć udowodnienie istnienia kartelu jest rzadko spotykane, ponieważ firmy zazwyczaj nie są tak nieostrożne, by zawierać oficjalne umowy kartelowe.