Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza, znana również jako działalność jednego podmiotu, jest rodzajem podmiotu gospodarczego, który jest własnością i jest prowadzony przez jedną osobę i w którym nie ma prawnego rozróżnienia pomiędzy właścicielem, a prowadzonym przez niego biznesem. Właściciel otrzymuje wszelkie zyski (ze szczególnym zastrzeżeniem dotyczącym podatków od biznesu) i posiada nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie straty i długi. Atutem prowadzenia tego rodzaju firmy jest własność właściciela, jednak wszystkie długi z działalności należą również do niego i opowiada on własnym majątkiem. Oznacza to, że właściciel jest odpowiedzialny jako jednostka, a nie jako przedsiębiorstwo. Takie przedsiębiorstwo można określić jako jednoosobową firmę do której należą wszystkie zyski. Firma jest własnością kontrolowaną przez jednego człowieka. Wadą jednoosobowej działalności gospodarczej są wysokie koszty inwestycyjne na początku zakładania biznesu. Wysokie koszty wynikają z pojedynczego inwestora jakim jest właściciel biznesu. Musi on sam zdobyć niezbędne nakłady finansowe na rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa. Nie istnieje możliwość wniesienia kapitału przez wspólnika, jednak inna osoba może przekazać pieniądze właścicielowi działalności gospodarczej w formie darowizny od której, niestety, trzeba odprowadzić podatek.