Inwestowanie na giełdach i FOREX

Inwestowanie na giełdach i FOREX

Od długiego już czasu wiele mówi się i pisze o inwestowaniu na giełdzie jako o źródle pozyskiwania zarobków, nie wymagającym wychodzenia z domu oraz coraz bardziej kosztownych i czasochłonnych dojazdów do miejsca pracy. Zarabiać można nie tylko inwestując na krajowej, warszawskiej giełdzie, ale także na giełdach światowych. Instrumentem pozwalającym na czerpanie profitów ze zglobalizowanych rynków międzynarodowych jest m.in. Forex (Foreign Exchange Market). Jest to globalny, zdecentralizowany rynek służący obrotowi różnymi walutami, którego głównymi uczestnikami są największe banki międzynarodowe. Służą one jako punkty handlu i pośrednictwa pomiędzy niezwykle szeroką gamą handlarzy walutą i klientów z całego świata. Rynek Forex wyznacza względne kursy różnych, światowych walut, pozwala także na dokonywanie realnych transakcji dokonywanych w różnych walutach. Jednakże inwestowanie na giełdzie i zarabianie na różnicach kursów walut wymaga od każdego, kto chce zajmować się tego rodzaju aktywnością zarówno dużej wiedzy i umiejętności merytorycznych w zakresie finansów, umiejętności prognozowania i przewidywania sytuacji w dość chaotycznym świecie gospodarki i finansów, a także szybkości podejmowania decyzji i znajomości pewnych podstawowych pojęć z zakresu finansów, księgowości i bankowości.