Innowacyjność biznesu w sieci

Innowacyjność biznesu w sieci

Biznes elektroniczny zdaje się obiecywać odkrywanie nowych, nieznanych przedsiębiorczości terytoriów, a w konsekwencji przyciąga wizją zysków. Jak bardzo może być to zwodnicze pokazała bańka internetowa z lat 1995-2001, czyli okres, dla którego typowe było przecenianie przedsiębiorstw, które prowadziły działalność w Internecie bądź zamierzały ją rozpocząć. Wystarczyło, ze firma miała .com w nazwie i plany inwestycji internetowych, by przyciągnęła inwestorów, co było wielkim polem dla spekulacji. Z tamtego okresu wyciągnięto pewną lekcję i dziś spółka prowadząca działalność w Internecie jest dokładnie prześwietlana pod kątem swoich podstaw i wyników finansowych, strategii i pozycji na rynku. Takie postępowanie powinno dotyczyć każdej firmy, niezależnie od branży, a specyfiką e-biznesu jest kluczowe dla niego kryterium innowacyjności, czyli nowatorstwa i oryginalności w działaniu i stawianych celach biznesowych. Doszło wręcz do tego, że e-biznes i innowacyjność to pewnego rodzaju synonimy, co widać także w podejściu do tematu, które reprezentują nie tylko media, ale także specjaliści. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdziela unijne pieniądze z puli dotacji na e-biznes pod hasłem wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednak projekty e-biznesu często w niewielkim stopniu były innowacyjne.