Handle elektroniczny w liczbach

Handle elektroniczny w liczbach

W Polsce 95% transakcji handlowych zawieranych jest w dużych centrach handlowych, dyskontach, sklepach osiedlowych czy na bazarach. To może być zaskakujące, że mimo potęgi Internetu, tak mało popularne na polskim rynku są zakupy robione wirtualnie. Znaczny udział w obrotach handlowych w sieci mają serwisy aukcyjne, wśród których najmocniejszą pozycję ma Allegro, choć nie dominuje na rynku elektronicznych aukcji tak mocno jak kilka lat temu. W rankingu 50 najbardziej rozwiniętych rynków handlu elektronicznego na świecie w 2013 Polska zajęła 28 miejsce, za Rosją i Turcją, a przed Hiszpanią i Czechami. Czołówkę tego rankingu stanowią Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Niemcy. O miejscu w tym rankingu decyduje stopień rozwoju rynku elektronicznego, o czym świadczyć ma jego wielkość oraz wielkość sprzedaży na jednego mieszkańca. Pod tymi względami Polska zajmuje odpowiednio 17 i 25 miejsce na świecie. Poważną barierą wzrostu jest u nas infrastruktura internetowa, pod względem której zajmujemy dopiero 37 miejsce na świecie. Można pocieszać się, że sytuacja się poprawia, Internet szerokopasmowy i mobilny staje się coraz bardziej dostępny. Polacy kupują w Internecie głównie elektronikę i multimedia, rzadziej ubrania i obuwie. Sprzedaż elektroniczną preferują zagraniczne marki nieobecne na polskim rynku.