Handel w polskim Internecie

Handel w polskim Internecie

Udział handlu elektronicznego we wszystkich transakcjach handlowych w Polsce stanowi 4,6 proc., co daje polskiemu rynkowi 14. miejsce na świecie. To miejsce można uznać za sukces, skoro pod względem jakości infrastruktury internetowej plasujemy się na dalekim 37 miejscu na świecie. Wciąż niski w porównaniu z innym krajami jest odsetek ludności korzystającej z Internetu, który utrzymuje się na poziomie 60 proc. Rozwój handlu elektronicznego spowalnia także stosunkowo niewielka ilość kart płatniczych i kredytowych będących w posiadaniu polskich konsumentów. Biorąc to wszystko pod uwagę należy traktować rosnącą rolę handlu przez Internet jako znaczący postęp. Jest to zarazem wielka szansa dla wszystkich potencjalnych i aktualnych biznesmenów zainteresowanych internetowym handlem. W ostatnich trzech latach średni roczny wzrost obrotów handlu internetowego na świecie wyniósł 18 proc. a dla porównania sprzedaż detaliczna tradycyjnymi kanałami miała wzrost 1,3 proc. Oczywiście nie znaczy to, że otwiera się nowe Eldorado, ale jest faktem, że Internet zmienia sposoby robienia zakupów. Mogą o tym świadczyć wyniki badań zachowań konsumenckich, które pokazują, że 33 proc. Polaków deklaruje, że odwiedza sklepy w realnym świecie tylko po to, by obejrzeć produkt, który następnie kupują w sieci.