Dotacje unijne na własny interes

Dotacje unijne na własny interes

W Polsce poziom bezrobocia jest prawie idealnie taki sam jak średnia europejska. Marne to pocieszenie dla nas, że jesteśmy w środku stawki, bowiem ideałem byłoby, żeby każdy miał pracę dla siebie. Urzędy pracy robią co mogą, aby zaktywizować bezrobotnych. Jednym z takich pomysłów jest udzielanie dotacji na otwarcie własnego biznesu. Najpierw trzeba przygotować odpowiedni biznes plan, w którym zawarty jest nasz plan działania i szacunki dotyczące zysków, rozwoju i dochodów. Pracownicy z urzędu pracy tak przygotowany kosztorys oceniają pod względem zarówno merytorycznym jak i prawnym i na tej podstawie podejmują decyzję o przydzieleniu wsparcia finansowego lub też odrzuceniu wniosku. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, to bezrobotny może liczyć maksymalnie dwadzieścia tysięcy złotych, które musi w całości przeznaczyć na otwarcie własnego biznesu. Warunkiem najważniejszym jest konieczność otwarcia działalności gospodarczej przez minimum dwa lata, co wiąże się z koniecznością płacenia składki na ubezpieczenie społeczne. Na dzień dzisiejszy wynosi ona prawie tysiąc złotych, co jest dotkliwym zobowiązaniem dla młodego przedsiębiorcy. Jeżeli jest to nasza pierwsza działalność, to możemy jednak liczyć na obniżony poziom składki o połowę przez okres jednego roku. Pieniądze na takie projekty pochodzą z unijnych programów walki z bezrobociem. W zeszłym roku była to suma stu milionów euro, z których skorzystało trzydzieści tysięcy osób. Trzeba się jednak spieszyć, bowiem program na przyszły rok został poważnie okrojony finansowo.