Czym jest rynek dla biznesu?

Czym jest rynek dla biznesu?

Rynek jest jednym z wielu odmian systemów instytucji, procedur, relacji społecznych i infrastruktury, zgodnie z którymi strony wymiany handlowej angażują się w kupno, sprzedaż bądź wymianę towaru lub usługi. Chociaż strony mogą wymieniać towary i usługi, większość rynków opiera się o sprzedawców oferujących swoje towary i usługi (w tym prace) w zamian za pieniądze od kupujących. Można powiedzieć, że rynek jest procesem, w którym ceny towarów i usług są ustalane. Rynek może zostać uznany za konkurencyjny gdy działa na nim więcej niż jeden kupujący lub sprzedający. Dwie osoby mogą handlować, ale to wymaga istnienia co najmniej trzech osób na rynku aby zaistniała konkurencja. Konkurencyjne rynki mogą liczyć na znacznie większe ilości zarówno kupujących i sprzedających. Rynek z jednym sprzedawca jest monopolem. Z kolei rynek z jednym kupującym i wieloma sprzedawcami to monopol popytu. To są skrajności występujące w konkurencji niedoskonałej. W ekonomii głównego nurtu, pojęcie rynku oznacza strukturę, która pozwala kupującym i sprzedającym dokonania wymiany wszelkiego rodzaju towarów, usług i informacji. Wymiana towarów lub usług za pośrednictwem pieniędzy jest transakcja pieniężną. Uczestnicy rynku poprzez swoje decyzje lub ich brak przyczyniaj się do wyznaczania ceny i de facto kształtują ją.