Czym jest biznes w Internecie

Czym jest biznes w Internecie

Na początku ubiegłego wieku doszło do spektakularnego krachu na giełdzie, którego przyczyną były spadki notowań spółek zwanych dot-com, czyli wywodzących się z branży informatycznej. Był to koniec trwającej kilka lat bańki internetowej, okresu euforii na giełdach całego świata związanej z działalnością spółek internetowych, informatycznych, generalnie IT. W tym czasie wystarczyło, żeby firma miała .com w nazwie, a stawała się celem inwestorów na największych światowych giełdach. Od tego czasu rynek informatyczny bardzo się zmienił, tak jak sam Internet diametralnie przeobraził się pod względem dostępnych treści i usług. W ciągu ostatnich kilku lat przybyło pomysłów i rozwiązań, które umożliwiają prowadzenie biznesu w sieci. Do tego modelu biznesowego przylgnęło określenie e-biznesu, który dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przy zastosowaniu rozwiązań teleinformatycznych, w szczególności aplikacji internetowych. Pod pojęciem e-biznesu kryją się aktywności, które polegają między innymi na wymianie informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, zawieraniu kontraktów, prowadzeniu telekonferencji, pozyskiwaniu nowych kontaktów, wyszukiwaniu informacji. Biznes w Internecie to także obszar e-commerce, czyli handlu elektronicznego oraz e-marketingu.