Czy możliwy jest biznes bez sieci

Czy możliwy jest biznes bez sieci

Biznes w Internecie to szerokie zagadnienie, które zdobyło w ostatnich latach niemałą popularność. Można je rozumieć dwojako, a więc po pierwsze w tym sensie, że w obecnych czasach jakiekolwiek przedsięwzięcie biznesowe nie może funkcjonować bez Internetu, musi być na różne sposoby w nim obecna. Po drugie odnosi się to do biznesu elektronicznego, e-biznesu, który uzależniony jest bezpośrednio i ściśle od wirtualnego medium. Z tej perspektywy mowa jest o modelach biznesowych, które wykształciły się dzięki Internetowi i zmieniły relacje pomiędzy firmami, firmami i klientami oraz między samymi klientami. Trudno jest ogarnąć całość obrazu, jakim jest tak rozumiany biznes w Internecie. Na pewno jednak nie można go zawężać tylko do prowadzenia sprzedaży produktów przez Internet. To jest tylko część sfery handlu elektronicznego, który składa się na wieloelementową układankę, którą tworzy biznes w Internecie. Oprócz różnych form e-commerce zaliczane są do niego między innymi bankowość internetowa, nauczanie zdalne, czyli e-learning, serwisy społecznościowe i portale, z których wiele powstało na fali Web 2.0, utrzymujące w większości z reklam. Jest to rynek zmienny, będący w powijakach. Jak w każdym biznesie powodzenie wymaga szczęścia, czasu i wytrwałości, a także sporych nakładów inwestycyjnych.