Czarny rynek w biznesie

Czarny rynek w biznesie

Czarnym rynkiem nazywamy rynek towarów lub usług, które funkcjonują poza formalna strukturą rynku. Występują różne odmiany czarnego rynku, a charakteryzuje się je ze względu na specyfikę. Czarny rynek różni się od szarej strefy, w której towary są dystrybuowane w nielegalny sposób, aczkolwiek same towary są legalne. W przypadku czarnego zarówno towary i usługi jak i mechanizmy ich dystrybucji są nielegalne. Określenie „ czarny rynek” jest przenośnią i odnosi się do koloru czarnego, który symbolizuje zło, tajemnice, ciemną stronę rzeczywistości. Różne rodzaje nielegalnej działalności wyróżnia się w zależności od szczególnych zasad instytucjonalnych, które są przez te działalności naruszane. Można wyróżnić kilka charakterystycznych cech dla wolnego rynku, jakimi są na przykład nielegalne prowadzenie działalności gospodarczej, nieudokumentowana w pełni działalność gospodarcza, niezarejestrowana działalność, oraz gospodarka nieformalna. Czarny rynek jest przede wszystkim sprokurowany nieuczciwością. Duży wpływ na istnienie czarnego rynku ma także państwo, które poprzez zakazy produkcji pewnych towarów wymusza ich produkcje poza oficjalnym obiegiem gospodarczym. Często takie zakazy są uzasadnione i tyczy się to większości przypadków, jednak są dziedziny produkcji, w których Państwo nie powinno ograniczać ani zakazywać produkcji, gdyż o tym, co zostanie kupione i tak zadecydują konsumenci.