Biznes w Internecie – od czego zacząć?

E-biznes jako kierunek studiów

Wbrew pozorom i obiegowym mitom, obiecującym „złote góry” i szybkie, łatwe zyski, rozpoczęcie i dalsze prowadzenie biznesu w Internecie nie jest wcale sprawą łatwą. Najlepsze zatem, dla osób początkujących, jest przyjęcie taktyki małych kroków. Zdaniem ludzi bardziej doświadczonych w branży internetowej i w prowadzeniu działalności biznesowej ogółem, niezbędne jest przeprowadzenie tak zwanej analizy SWOT, która polega na gruntownym przeanalizowaniu własnych atutów i mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń, jakie niosłoby rozpoczęcie i dalsze prowadzenie działalności w internecie. Następnie należy zbadać, czy na daną dziedzinę aktywności, na daną gamę produktów lub też usług jest popyt oraz na to, jak trwała i perspektywiczna jest to tendencja, czy przyniesie nam profity i jaki będzie stosunek uzyskanych beneficjów do wniesionych zasobów i poniesionych strat. Dalsze kroki są już w zasadzie kwestiami technicznymi. Jakim konkretnie rodzajem działalności chcemy się zajmować? Internet to pojęcie równie szerokie, jak przykład handel. Czym innym jest handel tradycyjny, a czym innym – sprzedaż bezpośrednia. Tak samo sprawy mają się w świecie wirtualnym: czym innym jest na przykład programowanie aplikacji mobilnych, czym innym projektowanie stron internetowych, skończywszy na prowadzeniu sklepu internetowego. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawiony problem. Wszystko zależy od tego, czy uznamy, że biznes internetowy jest rzeczą dla nas i od tego, w jakiej konkretnie branży chcielibyśmy operować.