Biznes oparty o produkcję

Biznes oparty o produkcję

W biznesie opartym o produkcję powszechne jest stosowanie maszyn, narzędzi oraz wykorzystywanie pracy ludzkich rąk do produkcji towarów oraz późniejszej ich sprzedaży. Termin ten może odnosić się do różnych działalności człowieka, od rzemiosła do zaawansowanych technologii, ale jest najczęściej stosowany do określenia produkcji przemysłowej, w której surowce są przekształcane w gotowe towary. Takie wyroby gotowe mogą być wykorzystywane do produkcji innych, bardziej skomplikowanych produktów, takich jak samoloty, sprzęty gospodarstwa domowego lub sprzedawane hurtownikom, którzy z kolei sprzedają je do sprzedawców, którzy następnie sprzedają je odbiorcom końcowym, czyli konsumentom. W gospodarce wolnorynkowej produkcja jest zazwyczaj skierowana w kierunku masowej produkcji produktów przeznaczonych do sprzedaży konsumentom z odpowiednim zyskiem. W gospodarce centralnie planowanej to państwo wyznacza cel produkcyjne, czyli co i za ile, a także w jakiej ilości ma być wyprodukowane. Konsekwencja takiego działania jest najczęściej deficyt produktów, lub – co jest rzadziej spotykane ­– nadpodaż. W jeszcze innych typach gospodarek ( wolny rynek z silna regulacją przez państwo) produkcja jest wyznaczana przez odpowiednie interwencje państwa, które stara się, aby ilość towaru na rynku odpowiadała zapotrzebowaniu oraz by cena była satysfakcjonująca dla konsumentów i producentów.