Biznes oparty na usługach

Biznes oparty na usługach

Czym jest biznes oparty na usługach? Biznes taki polega na sprzedawaniu przez usługodawcę swoich towarów, którymi w tym wypadku są właśnie usługi. Sprzedawca zarabia na jednorazowej opłacie za usługą bądź też na stałych, tak zwanych abonentowych opłatach, które są uiszczane w wyznaczonym terminie. Sektor usług obejmuje tak zwane miękkie części gospodarki. Są to działalności polegające na oferowaniu wiedzy i czasu. Podstawową cechą tego sektora jest produkcja usług zamiast produktów końcowych. Usługi to tez uwagi, porady, doświadczenia. Wytwarzanie informacji również ma znamiona usługi chociaż często taki rodzaj działalności jest inaczej klasyfikowany. Można wyróżnić również usługi na rzecz producentów. Usługi takie mogą obejmować transport, dystrybucję i sprzedaż towarów od producenta do konsumenta, jak tez przechowywanie i magazynowanie towarów ( hurtownie). Biznes oparty na usługach jest największym sektorem w rozwiniętych gospodarkach opartych na wolnym rynku i wolnej produkcji. biznes polegający na sprzedaży usług jest stosunkowo tanim przedsięwzięciem jeżeli chodzi o kaszta poniesione w trakcie rozpoczynana działalności gospodarczej. Dzieje się tak, dlatego, iż oferta usług przewarzanie nie wymaga zakupienia tak dużej ilości towaru jak w przypadku biznesu opartego o produkcje i sprzedaż towaru.