Biznes i wolny handel

Biznes i wolny handel

Wolny handel to nie to samo co wolny rynek. Wolny handel jest polityką, w której rząd nie dyskryminuje importu lub eksportu poprzez ingerowanie w przepływ towarów za granice (eksport), czy przepływ towarów do kraju ( import). Tyczy się to również usług. Pod polityka wolnego handlu, ceny wynikają z popytu i podaży, i są jedynym wyznacznikiem alokacji zasobów. Wolny handel różni się od innych form polityki handlowej, gdzie podział dóbr i usług pomiędzy krajami handlowymi jest określony przez strategie cenowe, które mogą różnić się od tych, które pojawiają się pod wpływem wolnego rynku. Oznacza to po prostu, iż wolny handel nie jest regulowany przez państwo. Regulowane ceny są wynikiem interwencji rządu na rynku poprzez zmiany cen lub ograniczenia dostaw, w tym polityki protekcjonizmu. Takie interwencje rządowe mogą zwiększyć jak i zmniejszyć koszty towarów i usług zarówno dla konsumentów jak i producentów. Od pewnego czasu coraz popularniejsze staje się zdejmowanie ograniczeń z handlu, poprzez zniesienia barier cenowych, prawnych, kontyngentów itp. Za to coraz częściej mamy do czynienia z interwencjami państwa w dziedzinie przepływu towarów i usług. Paradoksalnie większa ilość interwencji jest związana z otwarciem przepływu towarów i usług, gdzie zaistniała konieczność doregulowania rynku.