Wzrost kosztów zatrudnienia pracownika

Wzrost kosztów zatrudnienia pracownika

Jak wiadomo, bezrobocie w naszym kraju przekroczyło niedawno trzynaście procent. Pomimo, że nie odbiegamy pod tym względem od pozostałych krajów unijnych, to kwestia braku pracy zmusza polityków polskich do szukania jakichkolwiek rozwiązań. Próbuje się tworzyć specjalne programy aktywizacji, udziela się pożyczek na otwieranie nowych biznesów czy prowadzi wiele szkoleń w poszukiwaniu nowego zawodu i pracy. Jednakże jak to zawsze bywa w życiu, rozwiązanie problemu leży tuż koło nas. Należy się dokładnie przyjrzeć, dlaczego polscy przedsiębiorcy nie zatrudniają nowych pracowników, bowiem tłumaczenie o braku dla nich pracy jest nie do końca prawdą. Otóż praca by dla tych osób była, ale najzwyczajniej w świecie pracodawców nie stać na stworzenie nowych miejsc pracy. Oblicza się, że przy zatrudnieniu osoby na pełnym etacie za najniższą dopuszczalną pensję, koszty całkowite wynoszą ponad trzy tysiące złotych. Do samego wynagrodzenia trzeba doliczyć ubezpieczenie społeczne, składki chorobowe i rentowe oraz wiele innych podatków i opłat. Nic dziwnego, ze każdy właściciel firmy zastanowi się dwa razy, zanim poszuka nowego pracownika. Państwo powinno w tym właśnie problemie dostrzec główną przyczynę braku nowych miejsc pracy. Tym samym polski biznes jest duszony odgórnie nadmiernymi opłatami i kosztami, przez co nasza gospodarka nie może w pełni rozwinąć swoich możliwości, co powoduje, że nasz wzrost gospodarczy, chociaż nadal jest imponujący, to mógłby być jeszcze większy. Jak widać, poważny problem powoduje jeszcze poważniejsze jego konsekwencje.