Spółka akcyjna jako forma biznesu

Spółka akcyjna jako forma biznesu

Czym jest spółka akcyjna w biznesie? Spółka akcyjna jest podmiotem, który jest własnością akcjonariuszy. Każdy akcjonariusz posiada część przedsiębiorstwa odpowiednią do stosunku posiadanych przez niego akcji ( świadectwa własności). W ten sposób własność w spółce może być rozłożona bardzo nierówno. Jedni mogą mieć tyle akcji, ze będą one stanowiły w procentach większość i takie osoby nazywamy właścicielami posiadającymi kontrolny pakiet akcji, większość kontrolna. Oznacza to, że mogą oni kontrolować działanie spółki Akcjonariusze mogą sprzedawać i kupować swoje akcje bez żadnych skutków dla dalszego istnienia firmy. We współczesnym prawie spółek, istnienie spółki akcyjnej jest często równoznaczne z posiadaniem osobowości prawnej odrębnej od wspólników i ograniczonej odpowiedzialności, co oznacza, że udziałowcami są wyłącznie odpowiedzialni za zadłużenia biznesu do wartości pieniędzy, które zainwestowane w spółkę. Spółki akcyjne mogą przybierać formę korporacji lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niektóre jurysdykcje dają możliwość rejestracji spółek akcyjnych bez zasady ograniczone odpowiedzialności. W Wielkiej Brytanii i innych krajach, które przyjęły jej model prawa spółek, są one znane jako nieograniczone spółki akcyjne. Firma jest zarządzana w imieniu akcjonariuszy przez zarząd, wybierany na walnym zgromadzeniu. Ponadto akcjonariusze poprzez głosowanie mogą zaakceptować lub odrzucić sprawozdanie roczne i zlecić audycję ewidencji księgowej. Indywidualni akcjonariusze mogą niekiedy stać na dyrektorami w firmie, gdy pojawi się wakat na danym stanowisku.